izdavanje probne vozacke dozvole

Izdavanje probne vozačke dozvole

Za izdavanje probne vozačke dozvole  potrebno je da u MUP dostavite sledeća dokumenta:

 1. Lekarsko uverenje ( ne starije od 6 meseci);
 2. Uverenje o položenom vozačkom ispitu;
 3. Potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći;
 4. Važeću ličnu kartu;
 5. Uplatnica sa troškovima izdavanja probne vozačke dozvole.

 

Probna vozačka dozvola izdaje se licu koje položi vozački ispit za upravljanje motornim vozilom B kategorije sa navršenih 17 godina. Rok važenja probne vozačke dozvole je :

 1. dve godine – ako je lice položilo vozački ispit sa navršenih 19 godina života;
 2. do navršene 21. godine života – licima koja su vozački ispit položila pre navršene 19. godine života.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da:

 1. upravlja motornim vozilom u periodu od 23h do 6h,
 2. za vreme vožnje koristi mobilni telefon,
 3. otpočne i upravlja motornim vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci,
 4. upravlja vozilom brzinom većom od:
 • 110km/h na autoputu,
 • 90km/h na motoputu,
 • na ostalimim putevima brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće,
 1. upravlja vozilom B kategorije čija snaga prelazi 80kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice , koji se nalazi u tom vozilu i ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije u trajanju od najmanje pet godina.

Vožač sa probnom vozačkom dozvolom za upravljanje vozilom B kategorije, dok ne navrši 18 godina, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu i koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom B kategorije u trajanju od najmanje pet godina. Vozač sa probnom vozačkom dozvolom može da prevozi najviše tri lica , uključujući i lice koje vrsi nadzor.

Motorno vozilo kojim upravlja lice sa probnom vozačkom dozvolom mora biti označeno sa posebnom oznakom „P“, koja mora biti na vidljivim mestima sa prednje i zadnje strane.

Smatra se da vozač sa probnom vozačkom dozvolom ne upravlja vozilom savesno i na propisan način ako ima najmanje 9 kaznenih poena.