PRAKTIČNA OBUKA

Home/PRAKTIČNA OBUKA

Nakon položenog testa da bi krenuo sa praktičnom obukom kandidat mora da izvadi i lekarsko uverenje.Kandidat ima mogućnost odabira vozila i licenciranog instruktora.
Početna obuka se obavlja na uređenom poligonu koji se nalazi blizu škole,ostatak obuke se obavlja u saobraćajnim uslovima koji su prilagođeni nastavnom planu praktične obuke i samom kandidatu u zavisnosti od njegovog napredovanja u stisanju veština upravljanja vozilom.
Praktična obuka traje 40 moto časova,u slučaju kada kandidat ima neku položenu kategoriju obučava i manje u zavisnosti od položene kategorije.Čas traje 45 minuta,kandidat na dnevnom nivou može imati najviše dva časa.Kandidat i instruktor se dogovaraju o terminima praktične obuke.