Nakon položenog testa da bi krenuo sa praktičnom obukom kandidat mora da izvadi i lekarsko uverenje. Kandidat ima mogućnost odabira vozila i licenciranog instruktora.
Početna obuka se obavlja na uređenom poligonu koji se nalazi blizu škole, ostatak obuke se obavlja u saobraćajnim uslovima koji su prilagođeni nastavnom planu praktične obuke i samom kandidatu u zavisnosti od njegovog napredovanja u stisanju veština upravljanja vozilom.
Praktična obuka traje 40 moto časova, u slučaju kada kandidat ima neku položenu kategoriju obučava i manje u zavisnosti od položene kategorije. Čas traje 45 minuta, kandidat na dnevnom nivou može imati najviše dva časa. Kandidat i instruktor se dogovaraju o terminima praktične obuke.