Praktični ispit je poslednji i glavni korak da ste uspešno položili vožnju. Posle uspešno završene praktične obuke i položene PRVE POMOĆI prijavljujete praktični ispit osam dana pre zakazanog termina, termin određuje Mup. Na polaganju praktičnog ispita prisutni su licencirani ispitivači,jedan predstavnik iz Mup-a, drugi predstavnik iz škole.
Praktični ispit se sastoji iz:
-Upravljanja vozilom na uređenom poligonu za praktičnu obuku i
-Upravljanja vozilom u saobraćaju na javnom putu.

Redosled izvođenja radnji na poligonu:
1. vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake;
2. kočenje i zaustavljanje;
3. parkiranje vozila podužno,vožnjom unazad;
4. parkiranje vozila pod pravim uglom,vožnjom unazad;
5. polukružno okretanje vozila sa najviše tri potpuna manevra na prostoru širine dve saobraćajne trake.

Na delu praktičnog ispita potrebno je da upravljate vozilom određenom trasom, da pokažete da ste stekli potrebna znanja i veštine za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu.