teorijska obuka vozackog ispita

TEORIJSKA OBUKA

Svaki kandidat koji se upiše u auto školu mora da sluša teorijsku nastavu propisanu po Zakonu o bezbednosti saobraćaja RS.

Uslove koje treba da ispuni svaki kandidat da bi pohađao teorijsku nastavu su:

 • Da je upisan u registar auto škole
 • U trenutku upisa ima navršenih 16. godina starosti
 • Da poseduje važeću ličnu kartu , a za strance pasoš i potvrda o prijavi boravka

Na početku teorijske nastave kandidat dobija udžbenik koji mu je potreban za pripremu teorijskog ispita.

Teorijska obuka se odvija po nastavnom planu u učionici auto škole.

Teorijska nastava se sastoji od 40 nastavnih časova, koja sadrže 33 časa predavanja osnovnog fonda i 7 časova posebnog fonda . Kandidat koji poseduje određenu kategoriju ima obavezu da sluša 7 nastavnih časova.

Teme koje se obrađuju za vreme teorijske nastave su:

 • Pravila saobraćaja i saobraćajna signalizacija
 • Vozač- značaj i uticaj vožača na bezbednost saobraćaja, sociološki činioci koji utiču na ponašanje vozča, psihološki činioci koji uticu na sposobnost procene i donošenja odluka u toku vožnje , umor,pažnja vozača, promene kod vozača koje nastaju usled upotrebe psihoaktivnih supstanci i alkohola
 • Put – pojam puta, uticaj vremenskih prilika na stanje puta , noćni uslovi vožnje
 • Vozilo – pojam i osobine vozila koje utiču na bezbedno odvijanje saobraćaja na putevima, značaj i uticaj tehničke ispravnosti vozila na bezbedno odvijanje saobraćaja, najčešće neispravosti vozila i mogućnosti njihovog otklanjanja
 • Pasivna i aktivna bezbednost vozila
 • Ostali učesnici u saobraćaju- karakteristike i uticaj ponašanja dece , starih lica, osoba sa posebnim potrebama, pešaka , bicklista, motociklista, šinskih vozila i životinja na bezbedno odvijanje saobraćaja
 • Opšte odredbe
 • Mere predostrožnosti prilikom napuštanja vozila
 • Osnovi ekonomične vožnje i uticaj saobraćaja na stanje životne sredine i njeno ugrožavanje
 • Opasnosti koje nastaju usled nepoštovanja propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja, moguće stetne posledica nepoštovanja propisa i kaznene mere
 • Teorijsko objašnjenje radnji sa vozilom u saobraćaju na putu i postupanje vozača u saobraćaju na putu
 • Priprema za polaganje testa- pitanja i simulacije za test

Kandidati imaju mogućnost da na dnevnom nivou slušaju tri časa.

Jedan čas traje 45 minuta, sa pauzom između časova od 10 minuta.

Termini časova se organizuju u dogovoru sa kandidatima na dnevnom nivou .

Teorijska obuka traje 13 dana.

Interaktivna nastava koju održava licencirani predavač savremenom metodologijom, probudiće Vam visok nivo svesti o budućem samostalnom ponašanju u saobraćaju.

Nakon završenih 40 nastavnih časova očekujemo da će kandidat uspešno položiti teorijski ispit.

Klikni ovde za Online prijavu.