Svaki kandidat koji se upiše u auto skolu mora da sluša teoretsku nastavu propisanu po Zakonu o bezbednosti saobraćaja RS.
Teorijska obuka se odvija po nastavnom planu u prostorijama auto škole. Interaktivna nastava koju održava licencirani predavač savremenom metodologijom, probudiće Vam visok nivo svesti o budućem samostalnom ponašanju u saobraćaju.
Kandidat koji nema ni jednu kategoriju sluša 40 nastavnih časova po planu i programu, dok kandidat sa određenom kategorijom sluša 7 nastavnih časova. Kandidati imaju mogućnost da na dnevnom nivou slušaju najviše tri časa po 45 minuta. Časovi se organizuju u dogovoru sa kandidatatima na dnevnom nivou.