TEORIJSKI ISPIT

Home/TEORIJSKI ISPIT

Teorijski ispit se polaže nakon završene teorijske obuke i prijavljuje se osam radnih dana pre zakazanog termina koji određuje Mup.Testovi se polažu na računaru.Da bi ste upešno položili testove morate ostvariti minimum 85 % od mogućih 100 %. Na testu su prisutni licencirani ispitivači, jedan predstavnik Mup-a,drugi ispitivač predstavnik škole.