Teorijski ispit se polaže nakon završene teorijske obuke i prijavljuje se osam radnih dana pre zakazanog termina koji određuje Mup. Testovi se polažu na računaru. Da bi ste upešno položili testove morate ostvariti minimum 85 % od mogućih 100 %. Na testu su prisutni licencirani ispitivači, jedan predstavnik Mup-a, drugi ispitivač predstavnik škole.