Dragi kandidati prilikom upisa u auto školu dobijate Vaš ID broj i lozinku i ovde možete vežbati MUP-e testove.

PRIJAVA