Polaganje prve pomoći održaće se 17.06.2017 sa početkom u 8:30 časova u prostorijama auto škole ulica Čedomilja Mitrovića br.6.